Tippsa en vän

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR

Innan beställning
Scanbad serien kan beställas som färdiga badmiljöer med beställningsnummer enl. bilderna i denna
broschyr. Du kan även sätta samman ditt egna möbelset med hjälp av element prislistorna.

Före montering
Monteringstillbehör och monteringsvägledning medföljer vid leverans. Läs monteringsbeskrivningen noga innan monteringen påbörjas. All inkoppling av el,vatten och avlopp skall göras av auktoriserad personal. Var uppmärksam på att det förekommer måttoleranser, både på porslins- och gjutmarmortvättställ.

Skötselanvisningar
Läs alltid den bifogade foldern (medföljer möblerna vid leverans) med råd och skötselanvisningar för möblerna. Läs alltid bruksanvisningen och varudeklarationen för rengöringsmedel innan de används på möblerna. Rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller syror ska inte användas. Tvättställ och möbler SKA ALLTID torkas torra när de har använts. Detta underlättar rengöringen betydligt och förebygger eventuella fuktskador på möblerna.

Generellt
Scanbad förbehåller sig rättentill produktionsändringar och produktförbättringar. Med förbehåll för tryckfel.specialtillverkade varor eller använda och monterade varor tas ej i retur. Scanbad ger 5 års garanti mot fabrikationsfel.