Tippsa en vän

Scanbad Limbo installationsmått

Installationsmått för vatten och avlopp i vägg

Placering av eluttag och förstärkningen i vägg