Tippsa en vän

CO2-neutrala hemsidor

Initiativet bygger på att många företag jobbar tillsammans

Alla företag som deltar i initiativet neutraliserar sina koldioxidutsläpp genom att köpa CO2-kvoter/utsläppsrätter (EUA, en EU-godkänd standard). Dessa kvoter certifieras månadsvis av Energimyndigheten och offentliggörs på vår hemsida.

Alla deltagare får ett certifikat som deras besökare direkt kan se på hemsidan genom att klicka på ikonen "CO2 neutral website".

Som komplement till ovanstående är MinskaCO2 också involverat i olika energiprojekt, exempelvis utveckling av vindkraftverk.

Vi har skapat ett tryggt system som säkerställer att CO2-neutraliseringarna sker korrekt och att man faktiskt kan neutralisera mer än nödvändigt. Det är absolut nödvändigt att säkerställa att flera deltagare inte kan "dela" CO2-neutralisering som är avsedd för en specifik deltagare. Därför använder vi unika ID-nummer för alla deltagare. Vi är mycket öppna för alla förslag för att öka säkerheten inom initiativet.

Alla kvotköp gås igenom av en oberoende part, revisions- och konsultföretaget Deloitte. De kontrollerar att den köpta mängden kvoter överensstämmer med de samlade koldioxidutsläppen från listan av deltagare (som upprättas enligt deltagarnas registrering).