Product added to basket

  • Scanbad SE Logo

Praktisk info

CO2-neutral webbplats

CO2-neutral webbplats

Dansani har valt att ansluta sig till CO²-neutrala webbplatser. Användningen av Internet avger stora mängder CO² på grund av strömförbrukningen. Ström används för servrarna till webbplatserna, men i synnerhet av användarna (datorer, bildskärmar, modem, m.m.).

Som deltagare i denna satsning strävar vi efter att neutralisera CO²-utsläpp från användningen av våra webbplatser. Detta har en positiv inverkan på klimatet! Mer än 2 000 företag, organisationer och offentliga institutioner i mer än 50 länder deltar i CO²-neutrala webbplatser.

För att kompensera för CO²-konsumtionen, investeras bland annat i följande klimatprojekt:

 

Byggande av nya förnybara energikällor
Genom att bygga nya förnybara energikällor sänker du så småningom behovet av kol och andra förorenande energikällor. Det fokuseras på nya projekt och inte på existerande energikällor. Hvidovre Vindmøllelaug driver t.ex. nya och moderna vindkraftverk nära den plats där COP15 hölls. Dessa vindkraftverk producerar nu klimatvänlig energi.

 

Deltagande i CO²-reducerande projekt
Det investeras i projekt, som bidrar med direkta och mätbara CO²-minskningar. Samtidigt bidrar de till att förbättra livskvaliteten för människor i fattiga länder. För närvarande kontrolleras ett projekt i Afrika som är verifierat enligt Gold Standard för dess CO²-reducerande effekt. Gold Standard startades av bland annat WWF och är allmänt erkänt bland klimatexperter, icke-statliga organisationer m.fl.

I Kenya är det fortfarande många familjer som lagar mat över öppen eld. Det är mycket hälsofarligt och orsakar onödigt stora CO²-utsläpp. Genom projektet installeras energieffektiva spisar, vilket minskar lokal avskogning, förbättrar hälsan, skapar lokala jobb och minskar CO²-utsläppen. Omfattningen av CO²-reduktioner bekräftas av Gold Standard.

 

Arbete för att skydda regnskogen
Dessutom investerar man i ett projekt tillsammans med WLT i ett REDD+ -projekt för att skydda hotade regnskogar i Ecuador. Förutom en bra CO²-effekt bidrar projektet också till att skydda hotade arter i ett område som är erkänt som ett av världens 25 unika naturområden. 

 

Främja CO²-minskningar genom att köpa upp och upphäva CO²-utsläppsrättigheter i EU
Tillsammans med Energistyrelsen och myndigheterna i Sverige och Tyskland köper vi upp och upphäver CO²-utsläppsrättigheter. Det tvingar kort sagt större företag att minska sina CO²-utsläpp, eftersom vi genom våra åtgärder minskar antalet rättigheter att släppa ut CO².

Energistyrelsen utfärdar certifikat på, att rättigheter att släppa ut CO² har köpts och upphävts. På samma sätt har rättigheter till CO²-utsläpp i Sverige och Tyskland tagits bort.

EU:s system för CO²-rättigheter är klimatmässigt mycket reglerade. Det görs en löpande utvärdering, om systemets effekt uppfyller kraven.

Fokus ligger nu främst på Gold Standard-projekt som, förutom att minska CO²-utsläppen, också har en positiv social effekt i fattiga länder.

 

Revision
Deloitte Revisionsbyrå utför oberoende utredningar om initiativets CO²-neutraliseringar.

Dansanis CO² certifikat
https://www.ingenco2.dk/crt/dispcust/c/1918/l/2

Initiativet CO²-neutral webbplats
https://www.ingenco2.dk