Accessibility.GoToContent

ANVÄNDARVILLKOR

1. Allmän information
Namn: Scanbad
Huvudkontor: Haderslev
Adress: Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev
CVR-nr.: 73318416
Telefon: +45 73 22 29 00
Telefax: +45 73 22 29 94
E-post: mail@dansani.dk

2. Information från tredje part
De länkar som är tillgängliga via webbplatsen, är endast avsedd som en orientering för användaren. Scanbad är inte ansvarig för material som producerats eller på annat sätt gjorts tillgängligt av tredje man, oavsett om materialet kan erhållas via en länk på webbplatsen. Sådana tredje parter ska på sina egna hemsidor ge den information om sig själva som krävs av lagstiftningen och Scanbad ansvarar inte för eventuellt saknade eller bristfälliga uppgifter.

3. E-post via Internet
Användare av webbplatsen bör notera att sekretess för icke-krypterad e-post som skickas via det externa nätverket inte kan garanteras. Användare bör inte skicka personuppgifter eller annan konfidentiell information till Scanbad via icke-krypterad e-post. 

4. Upphovsrätt och varumärken
Scanbad har äganderätt, upphovsrätt © och alla andra immateriella rättigheter till hemsidan. Alla rättigheter förbehålls i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av innehållet på webbplatsen, helt eller delvis är inte tillåten om inte Scanbad har gett sitt tillstånd. Förbudet gäller inte lagring på dator eller utskrift för eget bruk. Materialet får citeras i enlighet med gällande lagstiftning. I dessa fall ska källan alltid uppges. Varumärken eller logotyper som visas på denna webbplats får emellertid inte framställas, publiceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd från Scanbad.

5. Information om behandling av personuppgifter
Scanbad lagrar tillfälligt information om användarnas aktiviteter på hemsidan. Dessa uppgifter är inte personliga, utan används endast i statistiskt syfte.

6. Gällande lagstiftning
Ovanstående villkor regleras av dansk lag, och eventuella tvister som uppstår på grund av innehållet på webbplatsen eller tjänsterna som erbjuds på dessa, ska avgöras av dansk domstol.

7. Reservation

Scanbad reserverar sig för prisändringar, tryckfel, tekniska specifikationer, produktförändringar och färgvariationer på grund av tekniska faktorer.