Accessibility.GoToContent

Garanti - Scanbad

På Dansani står vi bakom våra produkter. Det är därför vi, utöver de rättigheter som konsumenten har genom lagstiftning, lämnar ytterligare produktgarantier för våra produkter och ger 10 års garanti för våra badrumsmöbler och duschar*.


Allmänna garantivillkor

Våra produkter tillverkas i enlighet med befintliga standarder och krav i harmoniserade industristandarder. Trä-, porslins- och glasytor har naturliga skillnader i sin finish som är en del av materialets natur och anses inte vara produktfel om de bibehåller Scanbad nuvarande kvalitet och toleranser.

Garantin kräver att produkten installeras i enlighet med bifogade installationsanvisningar. Scanbad ansvarar inte för skador eller defekter som beror på felaktig montering eller installation. Om produkten mot förmodan har defekter, vänligen förse oss med dokumentation före montering. Installation av vatten och elektriska delar måste utföras av auktoriserad fackman och följa gällande föreskrifter.

Garantin kräver att skötselanvisningarna har följts. Ingen ersättning kommer att tillhandahållas för defekter som orsakats av felaktigt eller otillräckligt underhåll, omarbetade möbler eller ovanlig användning.

Observera att garantin inte längre gäller och att risken för fuktskador ökar om anpassningar görs i konstruktion och/eller design. Vi rekommenderar att de bifogade skötselråden läses noggrant och följs samt att du endast använder de rekommenderade rengöringsmedlen för att säkerställa att dina produkter ser vackra ut i många år. Garantin omfattar inte komponenter som kräver regelbundet underhåll och därmed anses vara förbrukningsvaror. Vanliga slitdelar som driver, gångjärn, lådskenor, spjäll, bräddrosetter och olika lister till duschar är förbrukningsmaterial. Garantin täcker inte kostnader från tredje part eller artiklar som inte tillhandahålls av Scanbad. Eventuella kostnader i samband med detta ska täckas av försäkringen hos det företag som ansvarar för installationen eller av konsumentens egen försäkring.

* Vår utökade produktgaranti gäller för produkter köpta efter 1/1-2021. För tidigare köpta produkter gäller en produktgaranti på 5 år.

  10 år
Tvättställ Fristående tvättställ och inbyggda tvättställ
Möbler Bordsskivor, tvättställsskåp, utdragslådor, lådfronter, förvaringsskåp, skåpsdörrar, spegelskåp, överskåp, hyllor, luckor, högskåp, handtag, stödben, gångjärn, dämpare och lådskenor
Speglar, el och belysning Speglar med och utan ljuskällor. Lampor och pendellampor för tak- och rumsbelysning. Ljuskällor för skåp och utdragslådor
Duschlösningar Glas, gångjärn, beslag, profiler, skenor, grepp, handtag, duschbottnar, kabiner, krokar, duschhyllor, hjul och styrskenor
Tillbehör Makeupspegel utan ljuskällor, trådkorgar, handdukshållare, träbackar, krokar, hyllor och duschskrapor
 

5 år
Tillbehör Handdukstorkar och makeupspeglar med ljuskällor
 

1 år
Tvättställ Pungvattenlås, bräddavloppsringar, täckringar, överfyllnadsringar, bottenventiler och bräddavloppssatser
Speglar, el och belysning Elektriska komponenter som kan bytas, t.ex. drivon. Belysning i mer än normalt bruk. Med normalt bruk menas 4 timmar dagligen
Duschlösningar Tätningslister, magnetlister, sockellister, golvprofilsatser och dropplister
Tillbehör Gummiblad för duschskrapor och medel för skötsel och underhåll