Accessibility.GoToContent

Elektriska instruktioner

Scanbad levererar produktsortiment som är speciellt anpassade för badrummet. Skulle funktionsproblem uppstå vid montering och installation beskrivs de vanliga problemen i vår elinstruktion.

Se elektriska instruktioner


IP-koder
IP-koden är en internationell standard som anger graden av skydd för elektrisk utrustning. Detta uttrycker utrustningens förmåga att undvika kontakt med spänningsförande delar och att motstå inträngning av vatten och andra vätskor. Alla Scanbad installationer är IP44 eller IP21 godkända.

Se guide till elinstallationer