Product added to basket

 • Scanbad SE Logo

Om Scanbad - CSR

Samhälle

Samhällsansvar

Scanbad fokuserar på företagens samhällsansvar på alla områden. Från vårt val av material och råvaror till våra interna processer och sociala arbetsmiljö i bolaget till leveransen av produkter. Vi har formulerat en miljöpolicy som vi följer i våra ansträngningar att minimera miljö-och klimatpåverkan. Utifrån devisen att många bäckar små gör en stor å, försöker vi agera ansvarsfullt både miljömässigt och socialt i stort och smått. På våra arbetsplatser sätter vi stort värde på god arbetsmiljö och trivsel. Hos Scanbad sätter vi stort värde på olikheter och mångfald.

Vi vill

 • Driva ett företag som tar ett socialt ansvar

 • Vara en bra partner, som både konsumenter och återförsäljare kan välja med lugn och bra magkänsla

 • Ta ansvar för det samhälle där vi är en del.

 • Vara en arbetsplats där våra anställda trivs och är stolta över att arbeta. Det ger arbetsglädje och därmed hög produktkvalitet.

 • Fokusera på att öka den lokala sysselsättningen genom tillväxt.

 • Skapa en dynamisk arbetsmiljö och attrahera kvalificerade medarbetare till regionen.

 • Vara engagerad genom olika sponsorsverksamheter, både regionalt och lokalt.

Scanbads satsning att driva en socialt ansvarsfull verksamhet

 • Vi stöder utbildningssystemet och samarbetar med utbildningsinstitutioner både lokalt och regionalt. Vi erbjuder både utbildning, praktik och praktikplatser.

 • Vi tar vårt ansvar att få in unga människor på arbetsmarknaden och erbjuder varje år ungdomar anställning inom försäljning, administration, inköp, lager etc. samt möjligheten att slutföra specialarbeten inom vårt företag.

 • Vi arbetar aktivt för att integrera etniska minoriteter och personer, som har svåra villkor på arbetsmarknaden, t.ex. människor med nedsatt arbetsförmåga.

 • I Scanbad finns utrymme för olika religioner och åsikter. Som företag är vi neutrala när det gäller religion. Vi är 11 olika nationaliteter uppdelade på 220 anställda.

 • Vi är engagerade i lokalsamhället och sponsrar.

Anti-korruption og økonomisk etisk adfærdskodeks

Scanbad er en international virksomhed. Vores medarbejdere er i kontakt med både offentlige og private organisationer, kunder og andre samarbejdspartnere i både ind- og udland. Scanbad støtter den internationale indsats for bekæmpelse af korruption.

Nul-tolerance over for korruption og økonomisk kriminalitet

Hos Scanbad er vi fast besluttet på at opretholde de højeste standarder for integritet og arbejdsetik blandt vores medarbejdere og på tværs af alle aktivitetsområder. Vores anti-korruptionspolitik og dens adfærdskodeks gælder for alle medarbejdere, der arbejder i Scanbad og dets datterselskaber. Dens formål er at sikre, og støtte adfærd og arbejdsetik karakteriseret ved høje standarder for personlig og organisatorisk integritet, både internt og eksternt i forhold til samarbejdspartnere. Vores anti-korruptionspolitik vejleder medarbejdere om deres nødvendige adfærd, hvis de konfronteres med korruption, korrupte praksisser eller korrupte udsagn, og når de arbejder på at forebygge korruption.

Hvad er korruption?

Korruption defineres som misbrug af betroet magt til privat vinding. Det påvirker alle, hvis liv, levebrød eller lykke afhænger af integriteten af mennesker i en magtposition, det truer stabiliteten og sikkerheden i samfundet, og det underminerer demokratiske institutioner og værdier.

Denne definition svarer til begrebet korruption i den danske straffelov og i internationale Antikorruptions konventioner, og den omfatter situationer, hvor der tages og gives bestikkelse, samt andre former for aktiv eller passiv korruption. 

Korruption er bedst kendt i form af bestikkelse, bedrageri, underslæb eller afpresning. Korruption involverer imidlertid ikke udelukkende at penge skifter hænder; det kan også omfatte levering af tjenester for at opnå fordele, såsom gunstig behandling, særlig beskyttelse, ekstra tjenester eller hurtigere sagsbehandling.

Hvad er økonomisk kriminalitet?

Økonomisk kriminalitet anses almindeligvis for at omfatte følgende lovovertrædelser; svig, elektronisk kriminalitet, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, bestikkelse og korruption.

Økonomisk etisk adfærdskodeks

Alle medarbejdere hos Scanbad og dets datterselskaber vil respektere og fremme principperne i nedenstående adfærdskodeks:

 • Vi vil undgå enhver konflikt – reel eller potentiel – mellem personlige og/eller virksomhedens interesser og det omgivende samfunds interesser.
 • Vi vil ikke give eller acceptere nogen form for bestikkelse.
 • Magtmisbrug. Vi vil ikke for egen vindings skyld forsøge at påvirke nogen gennem magtmisbrug eller trusler.
 • Vi vil ikke bedrage, svindle eller misbruge tillid for at opnå unfair eller uærlige fordele.
 • Underslæb. Vi vil ikke misbruge aktiver, der er betroet til os.
 • Gaver og tjenester. Vi vil ikke hverken direkte eller indirekte give eller modtage gaver eller tjenester som måtte påvirke vores præstation eller dømmekraft. Dette inkluderer dog ikke lejlighedsgaver og mindre gaver.
 • Nepotisme og begunstigelse. Vi vil ikke favorisere venner, familie eller nære personlige relationer ved rekruttering, indkøb, konsulentassistance eller anden bistand.
 • Vi vil opretholde procedurer og kontroller til identifikation og verifikation af samarbejdspartnere for at beskytte os mod finansiel kriminalitet og hvidvask af penge.
 • Information og gennemsigtighed. Vi vil sikre at alle medarbejdere er bekendte med denne politik.